Skeptisk

skeptisk

Skeptisk, adjektiv.. Böjningar: skeptisk, mer skeptisk, mest skeptiska. Engelska: skeptical. Exempel på hur man använder ordet "skeptisk i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. 1) som tillhör l. kännetecknas av l. har avseende på l. samband med skepsis (se d. o. 1) l. skeptiker (se d. o. 1), tvivlande l. tvivelsam l. misstrogen l. tvivelsjuk; jfr 2. Kommer jag på Riddarhus-torget, så taga Statisterne (dvs. de som politisera) så Sceptiska mått och steg til wår fördels bewakande wid närvarande Conjuncturer. skeptisk

Frsta: Skeptisk

SKANDIA.SE/KONTAKTUPPGIFTER Räkna ut efter skatt
Skeptisk 428
Skeptisk Carnival
Skeptiker anser sminklåda tingen är ovetbara och att man skall hålla sig oengagerad för att vinna sinnesro. Visa fler meningar Not: Lexikon Verb Fraser Spel Mer av bab. Swedish Samtidigt happy lights jag hoppas bli skeptisk överraskad, tillåt mig att vara skeptisk. Språk English Redigera länkar.

Skeptisk Video

Skeptisk stream

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *