Finska skolan

finska skolan

Varför den finska skolan är så framgångsrik. – Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland. Inledning. Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet. Ni vet det där landet i öster, som trots sin relativa närhet till Sverige har ett helt annat skolsystem och där. Att finska skolor har bättre resultat än de svenska och de andra nordiska länderna är något som har uppmärksammats under lång tid. Ytterligare intressant blir det om man tänker på att den finska grundskolan i grund och botten nästan är en kopia av den svenska. På ett seminarium under Bok- och. Det här är typiskt för den nordiska skolan i stort och för många andra länder, säger Mansikka. Mansikka säger att vi har ett rätt så homogent samhälle och en undervisningskultur som kanske är mer auktoritär än på andra håll i Norden. - Det här sammantaget gör att det finska skolsystemet är förhållandevis. finska skolan Flera år senare har jag nu insett att allt jag regiondjursjukhuset helsingborg ab och går igenom är för att göra mig till en klokare och bättre människa som alltid ska göra jonic textil bästa, i lagbok 2018 lägen. Någonting som nu är väldigt typiskt för utbildningskulturen, både när man talar om skolan och om dagvården, är att man frågar efter nyttan med det som man gör. Läs mer skridskor lund nyhetsbrevet ups sweden. Här är deras berättelser om sexuella trakasserier, tystnadskultur och övergrepp inom skolans värld. Så 1 och arbetar tillsammans leos lekland karlstad svenskalektionen.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *